Školstvo

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Zariadenie starostlivosti o deti Levoča ponúka rodičom celodennú odbornú starostlivosť o ich ratolesti z mesta Levoča a okolia. V jasliach je možné umiestniť deti od 6 mesiacov do 3 rokov. V zariadení poskytujme celodennú, v prípade potreby, aj krátkodobú starostlivosť. O deti sa postarajú detské zdravotné sestry s dlhoročnými skúsenosťami. Kvalitné stravovanie je zabezpečené vo vlastnej kuchyni. Zloženie stravy, je v súlade s energetickými a výživovými hodnotami, potrebnými pre daný vek dieťaťa. Týždenný jedálny lístok je rodičom k dispozícií. Prevádzka zariadenia starostlivosti o deti je od 6:30 hod do 16:30 hod. Po tel. dohovore je možné zariadenie aj osobne navštíviť.

 

Adresa: Jána Francisciho 1674/8, 054 01 Levoča

Tel.: +421 911 136 445

E-mail: msfrancisciho8@gmail.com

Web: msfrancisciho.edupage.org

Prílohy na stiahnutie