Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o používaní výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle Mestskej polície Levoča

Číslo
7/2007
Účinnosť od
6. apríla 2007