Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča

Číslo
13/2015
Schválené
25. júna 2015
Účinnosť od
1. septembra 2015