Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča

Číslo
22/2015
Schválené
23. novembra 2015
Vyhlásené
26. novembra 2015
Účinnosť od
1. januára 2016