Transparentné mesto

Interná smernica mesta

Smernica mesta Levoča č. 6/2010 o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy na stiahnutie