Poslanci

Baštová, Gustáva Hermanna, Gymnaziálny priechod, Hradby, Kláštorská, Mäsiarska, Námestie Majstra Pavla, Nová, Ružová, Špitálska, Uholná, Vetrová, Žiacka, Fraňa Kráľa, Kežmarská cesta, Košická, Lesná, Lúčna, Mariánska hora, Ovocinárska, Prešovská, Sadová, Športovcov, Vodárenská, Za sedriou, Farma Hradisko, Námestie Štefana Kluberta, Okružná, Pod vinicou, Pri strelnici, Štúrova, Gašpara Haina, Milana Rastislava Štefánika, Sídlisko pri prameni, Staničná, Železničný riadok, Bottova, Dlhá, Kasárenská, Krátka, Kukučínova, Michala Hlaváčka, Móricova, Probstnerova cesta, Rozvoj, Vysoká
15 - Buziňáková Lýdia

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA

Volebný obvod č. 1
Kresťanskodemokratické hnutie
19 - Čurilla Miroslav

Miroslav Čurilla

Volebný obvod č. 1
nezávislý kandidát
11 - Cvoliga Jozef

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga

Volebný obvod č. 1
Sloboda a Solidarita, SME RODINA
02 - Dzurňaková Ingrid

MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA

Volebný obvod č. 1
nezávislá kandidátka
03 - Kellner Radoslav

Radoslav Kellner

Volebný obvod č. 1
nezávislý kandidát
18 - Komara Ľubomír

Bc. Ľubomír Komara

Volebný obvod č. 1
nezávislý kandidát
13 - Lorko Ján

Ján Lorko

Volebný obvod č. 1
Kresťanskodemokratické hnutie
08 - Murín Ľubomír

JUDr. Ľubomír Murín

Volebný obvod č. 1
nezávislý kandidát
17 - Papcun Pavol

JUDr. Pavol Papcun

Volebný obvod č. 1
nezávislý kandidát
01 - Repasky Lubomir

PaedDr. Ľubomír Repaský

Volebný obvod č. 1
nezávislý kandidát