Poslanci

Baštová, Gustáva Hermanna, Gymnaziálny priechod, Hradby, Kláštorská, Mäsiarska, Námestie Majstra Pavla, Nová, Ružová, Špitálska, Uholná, Vetrová, Žiacka, Fraňa Kráľa, Kežmarská cesta, Košická, Lesná, Lúčna, Mariánska hora, Ovocinárska, Prešovská, Sadová, Športovcov, Vodárenská, Za sedriou, Farma Hradisko, Námestie Štefana Kluberta, Okružná, Pod vinicou, Pri strelnici, Štúrova, Gašpara Haina, Milana Rastislava Štefánika, Sídlisko pri prameni, Staničná, Železničný riadok, Bottova, Dlhá, Kasárenská, Krátka, Kukučínova, Michala Hlaváčka, Móricova, Probstnerova cesta, Rozvoj, Vysoká

Miroslav Čurilla

Volebný obvod č. 1
KDH, OKS, SPOLU, NOVA

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga

Volebný obvod č. 1
KDH, OKS, SPOLU, NOVA

MUDr. Ingrid Dzurňáková MBA

Volebný obvod č. 1
Nezávislá kandidátka

Radoslav Kellner

Volebný obvod č. 1
Nezávislý kandidát

Ján Lorko

Volebný obvod č. 1
KDH, OKS, SPOLU, NOVA

JUDr. Ľubomír Murín

Volebný obvod č. 1
Nezávislý kandidát

Ing. Rober Novotný

Volebný obvod č. 1
Nezávislý kandidát

JUDr. Pavol Papcun

Volebný obvod č. 1
KDH, OKS, SPOLU, NOVA

PaedDr. Ľubomír Repaský

Volebný obvod č. 1
Nezávislý kandidát