Zasadnutia

36. Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Video záznam