Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o zrušení Materskej školy, mestská časť Levočské Lúky 3, Levoča a jej súčasti Školská jedáleň, mestská časť Levočské Lúky 3, Levoča, Materskej školy, Ul. Predmestie 26, Levoča a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Predmestie 26, Levoča, Materskej školy, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Gašpara Haina 36, Levoča, Materskej školy, Ul. Jána Francisciho 8/1674, Levoča a jej súčasti Školská jedáleň, Ul. Jána Francisciho 8/1674, Levoča, Materskej školy, Ul. Gustáva Hermana 9, Levoča a jej súčasti Školská jedáleň, Gustáva Hermana 9, Levoča

Číslo
7/2016
Schválené
18. augusta 2016
Vyhlásené
24. augusta 2016
Účinnosť od
9. septembra 2016