Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Levoča

Číslo
5/2016
Schválené
19. mája 2016
Vyhlásené
23. mája 2016
Účinnosť od
6. júna 2016