Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

Číslo
3/2015
Schválené
26. marca 2015
Vyhlásené
13. marca 2015
Účinnosť od
26. marca 2015