Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
3/2020
Schválené
24. septembra 2020
Vyhlásené
8. septembra 2020
Účinnosť od
1. novembra 2020