Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o odpustení príslušenstva nedaňových pohľadávok

Číslo
6/2016
Schválené
18. augusta 2016
Vyhlásené
22. augusta 2016
Účinnosť od
5. septembra 2016