Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

Číslo
10/2010
Schválené
26. augusta 2010
Účinnosť od
23. septembra 2010