Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území mesta Levoča

Číslo
25/2015
Schválené
23. novembra 2015
Vyhlásené
26. novembra 2015
Účinnosť od
11. decembra 2015