Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča v dňoch 2.7. – 3.7.2011

Číslo
4/2011
Schválené
16. júna 2011
Účinnosť od
6. júla 2011