Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2014 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
18/2015
Schválené
28. októbra 2015
Vyhlásené
28. októbra 2015
Účinnosť od
15. novembra 2015