Všeobecne záväzné nariadenia

VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 11/2011

Číslo
16/2011
Schválené
27. októbra 2011
Účinnosť od
14. novembra 2011