Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č.1/2006; VZN č. 12/2008; VZN č.13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č.1/2010;VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010;VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č.12/2016; VZN č.3/2018; VZN 8/2018; VZN č.4/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča

Číslo
6/2020
Schválené
26. novembra 2020
Vyhlásené
30. novembra 2020
Účinnosť od
30. decembra 2020