Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča

Číslo
23/2015
Schválené
23. novembra 2015
Vyhlásené
26. novembra 2015
Účinnosť od
1. januára 2016