Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 6/2019

Číslo
1/2020
Schválené
20. februára 2020
Vyhlásené
28. februára 2020
Účinnosť od
14. marca 2020