Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 9/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
9/2022
Schválené
15. decembra 2022
Vyhlásené
30. novembra 2022
Účinnosť od
1. januára 2023