Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča

Číslo
7/2017
Schválené
16. novembra 2017
Vyhlásené
22. novembra 2017
Účinnosť od
1. januára 2018

predchádza: 2/2018