Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča

Číslo
6/2019
Schválené
20. júna 2019
Vyhlásené
27. júna 2019
Účinnosť od
12. júla 2019

nahrádza: 111/2003