Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2018, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča v dňoch 07.07. – 08.07.2018

Číslo
6/2018
Schválené
21. júna 2018
Vyhlásené
22. júna 2018
Účinnosť od
7. júla 2018
Platnosť do
8. júla 2018