Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2023 o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel

Číslo
5/2023
Schválené
30. novembra 2023
Účinnosť od
1. januára 2024