Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2019, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča v dňoch 06.07. – 07.07.2019

Číslo
5/2019
Schválené
25. apríla 2019
Vyhlásené
3. mája 2019
Účinnosť od
3. mája 2019
Platnosť do
7. júla 2019