Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča

Číslo
5/2018
Schválené
26. apríla 2018
Vyhlásené
2. mája 2018
Účinnosť od
17. mája 2018

nahrádza: 16/2013