Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča

Číslo
4/2018
Schválené
26. apríla 2018
Vyhlásené
2. mája 2018
Účinnosť od
17. mája 2018

nahrádza: 4/2017, predchádza: 9/2019