Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča

Číslo
3/2019
Schválené
8. apríla 2019
Vyhlásené
9. apríla 2019
Účinnosť od
24. apríla 2019