Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča

Číslo
2/2023
Schválené
23. novembra 2023
Vyhlásené
8. novembra 2023
Účinnosť od
1. januára 2024