Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta Levoča

Číslo
2/2019
Schválené
14. februára 2019
Vyhlásené
15. februára 2019
Účinnosť od
2. marca 2019