Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2017, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča v dňoch 01.07. – 02.07.2017

Číslo
2/2017
Schválené
22. júna 2017
Vyhlásené
23. júna 2017
Účinnosť od
1. júla 2017
Platnosť do
2. júla 2017