Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 11/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
11/2019
Schválené
21. novembra 2019
Vyhlásené
22. novembra 2019
Účinnosť od
7. decembra 2019