Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča

Číslo
1/2023
Schválené
22. februára 2023
Vyhlásené
27. februára 2023
Účinnosť od
14. marca 2023