Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
1/2021
Schválené
25. februára 2021
Vyhlásené
10. februára 2021
Účinnosť od
1. marca 2021