Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č.1/2006; VZN č.13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č.1/2010; VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010;VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č.20/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č. 12/2016

Číslo
1/2017
Schválené
27. apríla 2017
Vyhlásené
28. apríla 2017
Účinnosť od
15. mája 2017