Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča

Číslo
8/2021
Schválené
28. októbra 2021
Vyhlásené
29. októbra 2021
Účinnosť od
1. decembra 2021