Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča

Číslo
2/2022
Schválené
17. februára 2022
Vyhlásené
18. februára 2022
Účinnosť od
1. marca 2022