Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 8/2020 o zrušení – Elokovaného pracoviska, Ul. Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, – Elokovaného pracoviska, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, – Elokovaného pracoviska, Ul. Gustáva Hermana 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Gustáva Hermana 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, – Elokovaného pracoviska, Ul. Predmestie 26, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne Ul. Predmestie 26, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča

Číslo
8/2020
Schválené
15. decembra 2020
Vyhlásené
17. decembra 2020
Účinnosť od
1. januára 2021