Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 9/2020 o zriadení – Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, – Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, – Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, – Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča, a Školskej jedálne, Predmestie 832/26, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča.

Číslo
9/2020
Schválené
15. decembra 2020
Vyhlásené
17. decembra 2020
Účinnosť od
1. januára 2021