Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 7/2021, ktorým sa určuje školský obvod materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Levoča

Číslo
7/2021
Schválené
29. septembra 2021
Vyhlásené
8. septembra 2021
Účinnosť od
15. októbra 2021