Samospráva

VOĽBY 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

 

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022_209

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 26.08.2022 a 30.08.2022

 

Pozvánka na 1. zasadanie Mestskej volebnej komisie v Levoči

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Levoča – 07092022

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Levoči – 07092022

 

Zverejnenie čísiel kandidujúcich subjektov za účelom umiestňovania plagátov počas volebnej kampane

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií pre voľby od orgánov samosprávy obcí 29. 10. 2022