Komisie

Výkon funkcie sobášiaceho

  • Miroslav Čurilla
  • Anna Kravecová