Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Predseda

  • MUDr. Jana Suráková (Kresťanskodemokratické hnutie)

Členovia

  • JUDr. Ľubomír  Murín (nezávislý kandidát)
  • Bc. Ľubomír Komara (HLAS – sociálna demokracia, SMER – sociálna demokracia)
  • Anna Kravecová (Slovenská národná strana)
  • PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (Sloboda a Solidarita, SME RODINA)

Úlohy komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.