Iný zriaďovateľ

Domovy mládeže

Domov mládeže pri SOŠ Majstra Pavla

Adresa: Kukučínova 9

Tel.: 053/4512236

 

Domov mládeže pri SPgŠ

Adresa: Nám. Majstra Pavla 22

Tel.: 053/4512750

Domov mládeže pri SPgŠ, Nám. Majstra Pavla 22

053/4512750

 

Domov mládeže pri SZŠ v Levoča

Adresa: Kláštorská 24/a

Tel.: 053/4512269, 4512401