Osoby

JA

Jarmila Antalová

Investičná činnosť
LB

JUDr. Lucia Babejová

zamestnanec Útvaru hlavného kontrolóra
AB

Mgr. Anna Babicová

Vedúca oddelenia
SJB

Ing. Samuel Jozef Babík

Stavebný úrad
ŠB

Štefánia Bajtošová

Poplatky TKO
AB

Mgr. Anna Belková

Nájomné zmluvy, prevody vlastníctva a správy hnuteľného majetku, predaj pozemkov na výstavbu garáží
ZB

Mgr. Zuzana Beregházyová

Projektový manažér, strategický rozvoj
MC

PaedDr. Mária Choborová

Vedúca oddelenia
EC

Emília Combová

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
MD

Mgr. Martin Drahomirecký

Vedúci oddelenia
AD

Mgr. Anna Dunčková

Sociálne veci
MD

Mária Dzurillová

Miestne dane, poplatky
MF

Mgr. Mária Falaštová

Jedáleň
MF

Ing. Michal Faltin

Životné prostredie
MG

JUDr. Martina Gálliková

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
MH

Mária Homolová

Účtovníctvo
RH

Ing. Rastislav Horbaľ

Krízové riadenie
GH

Bc. Gabriela Hudáková

Informačná kancelária
MJ

Miroslav Jablonovský

Investičná činnosť
VJ

Bc. Viera Jánošová

Matričný úrad
BJ

Ing. Barbora Javorská

Verejné obstarávanie
ĽK

Mgr. Ľuboš Kamenický

Vedúci oddelenia
MK

Ing. Mária Klemová

Daň z nehnuteľností
ŠK

Mgr. Štefánia Kochanová

Stavebný úrad
AK

Andrej Koršňák

Útvar informatiky
MK

Ing. Monika Koršňáková

Stavebný úrad
JK

Mgr. Ján Košík

Školský úrad
DK

Mgr. Darina Krajňáková

Evidencia obyvateľstva, centrálny protokol pošty, súpisné a orientačné čísla domov
DK

Dana Kristeková

Informačná kancelária
ĽL

Ľubomír Labuda

Strategický rozvoj
DL

Ing. Dávid Labuda

Investičná činnosť
JL

Ing. Jarmila Lisoňová

Vedúca oddelenia
AM

Anna Macejková

ŠFRB
EM

Mgr. Eva Matalíková

Prenájom bytov, nebytových priestorov
IM

Mgr. Irena Mrúzová

Vnútorná prevádzka
DO

Ing. Dagmar Olekšáková

Pohľadávky
EO

Eva Ondrušová

PAM
LP

Ing. Lenka Petrášová

Investičná činnosť
DR

JUDr. Dana Rusnáčiková

Hlavný kontrolór
VS

Vladimír Schwarzbacher

Prenájom bytov, nebytových priestorov

Mgr. Dana Šefčíková

Sociálne vecí, zdrav., opatrovateľky
DS

Dalibor Slavkovský

Investičná činnosť
AS

Ing. Anna Spišáková

Účtovníctvo
DS

Mgr. Dagmar Spišská

Sekretariát
AS

Ing. Anna Suchá

Personalistika, PAM

Elena Švarcová

Detské jasle
KT

Mgr. Kamil Tomaškovič

Podnikateľská činnosť, propagácia mesta, LIM
ET

Mgr. Erika Tureková

Účtovníctvo
VU

Ing. Viera Ungerová

Investičná činnosť

Právny útvar

Právny útvar
MV

Ing. Mária Vansáčová

Účtovníctvo
AZ

Anežka Zahurancová

Matričný úrad