Osoby

LB

JUDr. Lucia Babejová

zamestnanec Útvaru hlavného kontrolóra
ŠB
AB

Mgr. Anna Belková

Nájomné zmluvy, prevody vlastníctva a správy hnuteľného majetku, predaj pozemkov na výstavbu garáží
ZB

Mgr. Zuzana Beregházyová

Projektový manažér, strategický rozvoj
EC

Emília Combová

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
MD

Mgr. Martin Drahomirecký

Vedúci oddelenia
MD

Mária Dzurillová

Miestne dane, poplatky
MF

Mgr. Mária Falaštová

Jedáleň
MG

JUDr. Martina Gálliková

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
RH

Ing. Rastislav Horbaľ

Krízové riadenie
GH

Bc. Gabriela Hudáková

Informačná kancelária
BJ

Ing. Barbora Javorská

Verejné obstarávanie
ĽK

Mgr. Ľuboš Kamenický

Vedúci oddelenia
MK

Ing. Mária Klemová

Daň z nehnuteľností
AK

Andrej Koršňák

Útvar informatiky
DK

Mgr. Darina Krajňáková

Evidencia obyvateľstva, centrálny protokol pošty, súpisné a orientačné čísla domov
DK

Dana Kristeková

Informačná kancelária
ĽL

Ľubomír Labuda

Strategický rozvoj
EM

Mgr. Eva Matalíková

Prenájom bytov, nebytových priestorov
DO
DR

JUDr. Dana Rusnáčiková

Hlavný kontrolór
VS

Vladimír Schwarzbacher

Prenájom bytov, nebytových priestorov
AS

Ing. Anna Spišáková

Účtovníctvo
DS

Mgr. Dagmar Spišská

Sekretariát

Elena Švarcová

Detské jasle
KT

Mgr. Kamil Tomaškovič

Podnikateľská činnosť, propagácia mesta, LIM
ET

Právny útvar

Právny útvar
MV

Ing. Mária Vansáčová

Účtovníctvo