Osoby

LB

JUDr. Lucia Babejová

zamestnanec Útvaru hlavného kontrolóra
SJB

Ing. Samuel Jozef Babík

Prenájom bytov, nebytových priestorov
AB

Mgr. Anna Belková

Nájomné zmluvy, prevody vlastníctva a správy hnuteľného majetku, predaj pozemkov na výstavbu garáží
ZB

Mgr. Zuzana Beregházyová

Projektový manažér, strategický rozvoj
EC

Emília Combová

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
MF

Mgr. Mária Falaštová

Jedáleň
MG

JUDr. Martina Gálliková

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností