Osoby

MK

Ing. Monika Koršňáková

Stavebný úrad
DL

Ing. Dávid Labuda

Investičná činnosť