DO

Ing. Dagmar Olekšáková

Hlavný kontrolór mesta Levoča
VS

Vladimír Schwarzbacher

Prenájom bytov, nebytových priestorov
DS

Dalibor Slavkovský

Investičná činnosť

Elena Švarcová

Detské jasle
KT

Mgr. Kamil Tomaškovič

Podnikateľská činnosť, propagácia mesta, LIM

Právny útvar

Právny útvar