GH

Bc. Gabriela Hudáková

Informačná kancelária
BJ
ĽK
MK

Ing. Mária Klemová

Daň z nehnuteľností
DK

Mgr. Darina Krajňáková

Evidencia obyvateľstva, centrálny protokol pošty, súpisné a orientačné čísla domov
DK

Dana Kristeková

Informačná kancelária
ĽL

Ľubomír Labuda

Strategický rozvoj
EM

Mgr. Eva Matalíková

Prenájom bytov, nebytových priestorov