Osoby

AB

Mgr. Anna Belková

Nájomné zmluvy, prevody vlastníctva a správy hnuteľného majetku, predaj pozemkov na výstavbu garáží
EC

Emília Combová

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
MG

JUDr. Martina Gálliková

Majetkovoprávne vysporiadanie, prevody vlastníctva a správy nehnuteľného majetku, poľovné revíri, vyjadrenia k vydržaniu nehnuteľností
EM

Mgr. Eva Matalíková

Prenájom bytov, nebytových priestorov
VS

Vladimír Schwarzbacher

Prenájom bytov, nebytových priestorov